TYRIUS

L’Associació Valenciana d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública. Es fundà l’any 1967 i, des del començament, esta organització ha treballat en la formació i la defensa del consumidor i de la dona ama de casa des de diversos fronts. Entre les seues finalitats destaquen, entre d’altres, la promoció, el recolzament, la informació i la formació de la dona i del consumidor en general. Els seus objectius generals són la protecció i la defensa dels drets de les dones i dels consumidors en general.

En l’actualitat, l’associació està presidida per Vicenta Alcácer Navarro. TYRIUS es troba integrada en la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). D’igual manera, forma part, juntament amb la Federació LLEDÓ i la Federació LUCENTUM, de la Federació d’Ames de Casa i Consumidors de la Comunitat Valenciana.

TYRIUS treballa en distints àmbits, entre els quals convé destacar els següents: dona, consum, immigració i social, i disposa de distints departaments des dels quals es dóna servei a les diverses àrees. A més, TYRIUS està present en nombrosos òrgans de consulta i de participació d’àmbit nacional, autonòmic i municipal. Entre ells, cal destacar la seua presència en el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, a través de CEACCU, Consell Valencià de Salud, Observatori de Comerç de la Comunitat Valenciana, Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, Consell de Benestar Social o Consell de la Dona, entre d’altres.

TYRIUS és l’0rganització valenciana de consumidors amb més implantació, tant pel que fa a afiliats (més de 100.000), com en l’àmbit territorial, ja que té presència en més de 220 localitats.

TYRIUS presta serveis de forma gratuïta en l’àrea social, la dona, la immigració i el consum.