Organigrama

Assemblea General

Junta Directiva:
Presidenta: Vicenta Alcácer Navarro
Vicepresidenta: Eugenia Garrigues Francés
Secretària: Mª José Adalid Hinarejos
Tresorera: Isabel Calvo
Vocal: Ana Adalid Hinarejos


Departament Jurídic
Departament Dona i Social
Departament d’Estrangeria
Departament tècnic administratiu
Gabinet Psicològic
Gabinet de Premsa i Comunicació

Presidencia

Presidenta Asociacion

Vicenta Alcácer


Consell

Vicepresidenta 1ª
——————–

Ana Adalid

Vicepresidenta 1ª i Igualitat

Eugenia Garrigues

eugeniagarrigues@tyrius.org

Seretaria
————

Mª José Adalid

Tesorera
————

Isabel Calvo

tesoreria@tyrius.org

Departaments

Jurídic
Amparo Grau

amparograu@tyrius.org

Estrangeria

extranjeria@tyrius.org

Administratiu
Amparo Palau

administracion@tyrius.org

Psicològic
Celia Ortega

celiaortega@tyrius.org

Mediació i Comunicació
Beatriz Rodríguez

bcr@tyrius.org