Consells TYRIUS per a l’ús de petards

1 DE MARÇ, PRIMERA MASCLETÀ, INICI DE LES NOSTRES FESTES FALLERES,

PERÒ RECORDA: TIRAR PETARDS EN LLOCS NO HABILITATS POT SER SANCIONAT AMB

MULTA DE 601 EUROS.

La proximitat de les festes falleres comporta la venda i utilització massiva de material pirotècnic per part de xiquets i adults. Per açò, des de Tyrius volem recordar i advertir que l’ús d’articles pirotècnics en llocs no habilitats pot ser constitutiu d’una infracció greu prevista en la Llei orgànica 4/2015 de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, i susceptible de ser sancionada amb multa de 601 a 30.000 €. No estaríem davant una exempció de “actes tradicionals” l’ús de petards en llocs no habilitats com ara actes no oficials, ni organitzats per comissió fallera, ni zones de focs d’una falla…

D’altra banda, des de Tyrius recordem que en el cas dels menors serà necessària una autorització per escrit dels pares o tutors legals que certifiquen que el menor ha rebut instruccions sobre l’adequada utilització del producte, que es pot descarregar en la següent enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2694.pdf.

El model d’autorització no cal presentar-lo, però ha de portar-lo el pare o tutor davant el seu possible requeriment per part de les autoritats o organitzadors de l’esdeveniment. Els menors només podran disparar articles pirotècnics de categoria 1 i 2 i estos no es vendran, ni es posaran a la disposició dels consumidors per davall de les edats mínimes.

CATEGORIA 1: 8 anys. Artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats a ser usats en zones delimitades, per exemple: bengales, smoke balls, bombetes, fonts…

CATEGORIA 2: 10 anys. Artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats a ser utilitzats a l’aire lliure en zones delimitades. En esta categoria s’inclouen articles com per exemple: tro de metxa, xinesos, xiulada i tro, correllits, remolí rotació o les fonts classe II.

CATEGORIA 3: 18 anys. Artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats en zones de gran superfície i el nivell de soroll de la qual no siga perjudicial per a la salut humana.

CATEGORIA 4: Artificis de pirotècnia d’alta perillositat destinats a l’ús exclusiu per part d’experts, també denominats “artificis de pirotècnia per a ús professional” i el nivell de soroll del qual no siga perjudicial per a la salut humana.

TYRIUS advertix que, per a la participació en les despertàs, on es disparen tróns de bac, un article que no té marcatge CE, serà necessari obtindre una certificació com a consumidor “reconegut com a expert” (CRE). Este certificat el poden obtindre les persones que reben formació específica que puga ser impartida per una entitat formativa (comissió, falla, associació, penya, etc).

TYRIUS advertix així mateix que tots estos productes s’han d’adquirir en locals de venda autoritzats, i que està expressament prohibida la venda ambulant d’articles pirotècnics. Igualment queda prohibida la venda per unitats soltes. A més, els venedors d’estos productes podran negar-se a vendre els seus productes als qui pogueren trobar-se sota els efectes de l’alcohol o substancies estupefaents.

Quant a l’etiquetatge, este haurà d’aparéixer de manera visible, llegible i indeleble, i almenys en castellà, havent de figurar com a mínim el nom i la direcció del fabricador, i en el seu cas el nom i direcció de l’importador, el nom i tipus d’article, l’edat mínima i la categoria corresponent, les instruccions d’ús, l’any de producció per als artificis de les categories 3 i 4, i si escau la distància mínima de seguretat.

A més de conéixer la normativa, és important seguir una sèrie de recomanacions:

  • Recomanable detonar el petard en el sòl, evitar agafar-lo amb la mà ja que la metxa pot fallar.

  • No col·locar petards a l’interior d’envasos de plàstic o llandes ja que pot generar metralla i produir danys.

  • No manipular ni extraure el contingut dels petards, ni disparar els que estiguen trencats.

  • No guardar els petards en les butxaques, podrien explotar

  • Respectar sempre la distància de seguretat i seguir les recomanacions d’organitzacions, bombers i policia.

  • Si un petard no s’encén bé, no hem de tocar-lo ni recollir-ho, i mai recollir restes que hagen quedat d’altres artificis.

 

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like