Consells TYRIUS per a la “Volta al Col·le”

TYRIUS RECORDA QUE ELS CENTRES EDUCATIUS NO PODEN IMPOSAR L’ESTABLIMENT ON S’HAN D’ADQUIRIR ELS LLIBRES DE TEXT

El curs escolar en la Comunitat Valenciana començarà en breu, per la qual cosa davant l’inici de les classes escolars, Tyrius oferix una sèrie de recomanacions dirigides a pal·liar, en la mesura que siga possible, el cost econòmic que la volta al col·legi comporta per a les famílies valencianes.

El material escolar, llibres i la roba són els productes que s’emporten la major part del pressupost de la “volta al col·le”, i els que presenten major demanda entre els quals avancen les seues compres. En este sentit, i en relació als llibres de text, Tyrius recorda que el centre educatiu no pot imposar on ha de ser adquirit este material, recomanant-se comparar els preus en diferents comerços.

Com estalviar perquè la volta al col·le no siga tan onerosa?

 • Revisar tot el que es pot aprofitar de l’any anterior: llibres de text de germans o amics:  diccionaris, uniforme, roba, calçat i material escolar.
 • Comparar preus, tant del material escolar, com d’uniformes, i en la mesura que siga possible escalonar les compres.
 • Realitzar una llista dels productes realment necessaris per a la volta al col·le. No deixar-se portar per la publicitat i les marques que habitualment incrementen el preu final del producte.
 • Cura amb els crèdits ràpids per a finançar les despeses de la volta al col·le, aquestos porten aparellats alts interessos que sens dubte afectaran l’economia domèstica.

Respecte a les activitats extraescolars;

Si es vol inscriure al menor en una acadèmia d’idiomes, escola de música, centre de reforç d’estudis, club esportiu….

  • Abans de contractar, informa’t del preu total de l’activitat, inclòs l’IVA, així com del preu dels materials necessaris per a realitzar-la, i dels possibles servicis opcionals que es paguen apart. Els preus sempre han d’estar exposats en l’establiment o en un fullet
  • Informa’t sobre les condicions i formes de pagament: matrícula, quota mensual, període de permanència…
  • Informa’t del procediment per a donar-se de baixa una vegada iniciada l’activitat.
  • Sol·licita còpia del contracte
  • Conserva el contracte o document de subscripció i la publicitat. Són documents vinculants pel que pots exigir el seu compliment.
  • Sol·licita sempre factura, rebut o justificant dels pagaments efectuats.

 

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like