ORGANIGRAMA

Assemblea General

Junta Directiva:
Presidenta: 
Vicenta Alcácer Navarro
Vicepresidenta: 
Eugenia Garrigues Francés
Secretària: 
M. José Adalid Hinarejos
Tresorera: 
Isabel Calvo
Vocal: 
Ana Adalid Hinarejos


Departament Jurídic
Departament de la Dona i Social
Departament d’Estrangeria
Departament Tecnicoadministratiu
Gabinet Psicològic
Gabinet de Premsa i Comunicació