SANITAT

L’Associació Tyrius forma part del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells dels Departament de Salut següents: València La Fe, La Ribera, Xàtiva i Manises.

Els Consells de Salut són òrgans de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut. Entre les seues funcions hi ha la promoció de la participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut, el trasllat d’iniciatives i demandes emanades dels distints sectors i col·lectius socials, així com la difusió de la informació d’àmbit sanitari. En estes funcions col·labora la nostra organització de manera activa.