IGUALTAT

L’Associació TYRIUS gestiona el CENTRE SOLIDARI TYRIUS, que està format per:

– Vivenda Tutelada per a dones en situació de risc TYRIUS: on s’acullen les dones i els seus menors que es troben en situació de desprotecció social.


– Vivenda Tutelada per a dones TYRIUS:
on s’acullen les dones i menors al seu càrrec que, encara que tenen un poc més d’autonomia personal, continuen estant en risc d’exclusió social.


– Vivenda Tutelada per a dones immigrants TYRIUS:
on s’acullen dones immigrants, amb menors o sense menors al seu càrrec, que es troben en risc de desprotecció social.


– Centre d’Assessorament extern per a dones en situació de risc:
un equip multidisciplinari, compost per psicòlogues, treballadores socials i advocades, atenen setmanalment les dones que es troben desprotegides i que recorren a este servei.


– Centre d’Assessorament extern per a immigrants:
un equip multidisciplinari, compost per psicòlogues, treballadores socials i advocades, atenen setmanalment els immigrants que es troben desprotegits i que recorren a este servei.

Alhora, TYRIUS, conscient de les necessitats dels col·lectius més desprotegits, desenvolupa, en este sentit, el programa Asiste, que té com a finalitat potenciar una xarxa sòlida de voluntariat, format i especialitzat, dirigit a acompanyar i ajudar les dones víctimes de la violència de gènere en el medi rural.