FORMACIÓ

L’Associació Valenciana d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius és una entitat preocupada perquè les persones puguen adquirir una formació professional i bàsica que els permeta integrar-se o reintegrar-se en el món sociolaboral o educatiu. Per això, com que la preparació per a l’accés a la faena és un dret universal reconegut per la Constitució Espanyola del 1978, la nostra entitat desenvolupa diversos programes i accions formatives, entre d’altres:

Programa Formatiu de Qualificació Bàsica. Auxiliar de Perruqueria. Dirigit a l’alumnat que no aconsegueix els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria, amb la finalitat de proporcionar-li una Formació Bàsica i Professional que li permeta incorporar-se a la vida activa o continuar els estudis en els distints ensenyaments reglats, especialment, en els Cicles Formatius de Grau Mitjà.

– Conferències, cursos i jornades de diversa temàtica:
– COM VIURE AMB LA MALALTIA DE L’ALZHEIMER.
– TALLER DE MEMÒRIA.
– PER UNA VIDA SENSE MALTRACTAMENT.
– MEDIACIÓ FAMILIAR.
– CONSELLS LEGALS ENTORN DEL DRET DE FAMÍLIA.
– COM PARLAR EN PÚBLIC.
– CURSOS DE NOVES TECNOLOGIES (INFORMÀTICA, MÒBILS I TABLETES).
– CURS SECRETÀRIES.
– TALLER DE PROTOCOL I CUINA (SALA REX).
– COM ENTENDRE L’ETIQUETATGE DELS ALIMENTS.
– SEGURETAT EN ELS COSMÈTICS I PRODUCTES TÒXICS.
– COM ENTENDRE EL REBUT DE LA LLUM.
– CONEIX ELS TEUS DRETS EN LA COMPRA, VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS.
– CONSUMIDORS I USUARIS. ARMES CONTRA EL FRAU.
– CONSELLS PER A ESTALVIAR ENERGIA A CASA.
– CONSELLS PER A LA COMPRA O EL LLOGUER DE VIVENDES.
– CONFERÈNCIA “MESURES DE SEGURETAT” IMPARTIDA PER LA POLICIA NACIONAL / GUÀRDIA CIVIL.
– CONFERÈNCIA EN COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP D’ESTUDIS D’ACTUALITAT DE VALÈNCIA – AGEA-VALÈNCIA.