Decret d’accessibilitat que han de cumplir l’edificacio en general i els espais publics

CALAB-BOLETIN-2-1-val